สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ผอ.รพ.สมเด็จฯ เล่าเรื่องจากภาพ “พระราชกรณียกิจ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ครั้งเสด็จฯ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย


ผอ.รพ.สมเด็จฯ พร้อมแพทย์ เล่าเรื่องจากภาพ “พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จฯ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 6 ครั้ง สร้างความประทับใจต่อประชาชนชาวอำเภอศรีราชา เป็นอย่างมาก 

ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ทางโรงพยาบาลฯ ได้รวบรวมรูปภาพพระราชกรณียกิจ ของพระองค์ท่านในครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จฯ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ติดไว้ริมถนนหน้าโรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชนที่ผ่านไปมาบริเวณดังกล่าว ได้ชื่นชมภาพพระราชกรณียกิจ ที่หาชมได้ยาก ซึ่งสร้างความประทับใจต่อประชาชนชาวอำเภอศรีราชา 

โดยศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และนายแพทย์คงศักดิ์ อุไรรงค์ ผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์ 8 ฝ่ายอายุรกรรม และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยพยาบาล ร่วมเล่าเรื่องราวครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จฯ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2488  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พร้อมด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2497 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และครั้งนี้ได้ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงิน  225,550 บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) สมทบกับเงินที่สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระราชทานไว้เพื่อต่อเติม  “ตึกพระพันวัสสา” 

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2507 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดตึกศรีสังวาลย์ และตึกจงกลนีอุทิศ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และในปีถัดมา วันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ.2508  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเปิด ตึกศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ในครั้งต่อมา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2511 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเปิด ตึกบรมราชเทวี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยในครั้งนี้สุด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2514  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า, ตึกอัยิกาเจ้า และตึกเมธา นิวาติวงศ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินมา 6 ครั้ง ทรงเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อพวกเราชาวโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มาโดยตลอด ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี ที่ต้องการให้โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นโรงพยาบาลของประชาชนในภาคตะวันออกทั้งหมด เมื่อในยามเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค