สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สมาคมพุทธมามกสว่างประทีปธรรมสถานศรีราชา จัดขบวนแห่อัญเชิญเทพเจ้า กิ๋วอ้วงฮุกโจ้ว


สมาคมพุทธมามกสว่างประทีปธรรมสถานศรีราชา จัดขบวนแห่อัญเชิญเทพเจ้า         กิ๋วอ้วงฮุกโจ้ว โดยมี นายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา คณะกรรมการของสมาคมพุทธมามกสว่างประทีปธรรมสถานศรีราชา และประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนได้ร่วมเดินขบวนจำนวนมาก เพื่อไปอัญเชิญองค์    ฮุกโจ้ว องค์ยูไลฮุกโจ้ว องค์กิ๋ว     อ๊วงฮุกโจ้ว ที่บริเวณแหลมฟาน ซึ่งในการเดินทางไปอัญเชิญเทพเจ้าในครั้ง นี้ก็เพื่อให้องค์เทพเจ้านั้นมาเป็นประธานในการถือศีลกินเจแก่ผู้ที่มีศรัทธามาร่วมถือศีลกินเจในครั้งนี้   ซึ่งเทศกาลถือศีลกินเจในปีนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 29 ตุลาคม   โดยทางโรงเจสว่างประทีปศรีราชา ก็จะเปิดโรงทานให้แก่ผู้ถือศีลกินเจได้มาร่วมรับประทานอาหารเจตลอดช่วงเทศกาล สำหรับผู้ที่ถือศีลกินเจ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้า 7 องค์ และพระโพธิสัตว์อีก 2 องค์ และรวมทั้งบูชาดาวนพเคราะห์ และกลุ่มดาวทั้ง 28 กลุ่ม ในวาระเดียวกัน ผู้ที่สมาทานถือศีลกินเจจะพากันสละโลกียวัตร บำเพ็ญศีล ถือตบะข้อมังสวิรัติ บริโภคแต่อาหารผักและผลไม้ ไม่กระทำกิจอันเป็นการเบียดเบียน ก่อความเดือดร้อนแก่สัตว์ทั้งมวล


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค