สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงเรียนบ้านโค้งดาราจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปี 60


ที่โรงเรียนบ้านโค้งดารา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสมหมาย จันทร์ฉาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายประทีป ปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโค้งดารา พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโค้งดารา คณะครู และนักเรียน คอยให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์

นายประทีป ปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กล่าวว่า กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในนักเรียนของโรงเรียนบ้านโค้งดารา ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กนักเรียนได้เกิดทักษะทางการกีฬา ปลูกฝังเยาวชนให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งเพื่อสร้างความสมานฉันท์และสัมพันธ์ อันดีระหว่างนักเรียน ครูและผู้ปกครอง โดยในพิธีเปิดปีนี้ยิ่งใหญ่อลังการ ด้วยการแสดงการบินของเครื่องบินพารามอเตอร์ มาบินแสดงโชว์สร้างสีสันในงาน ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองอย่างมาก
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค