สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์ จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี และชุมชนข้างเคียงในพื้นที่ ณ วัดมโนรม ยอดรวมกว่า 2.3 ล้านบาท


กลุ่มไทยออยล์ จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีร่วมกับบริษัทในกลุ่ม บริษัทคู่ค้า และชุมชนในพื้นที่รอบโรงกลั่น  ณ วัดมโนรม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ยอดกฐินรวม 2,299,755บาท    

วันนี้ (7 ต.ค.60) บริษัทในกลุ่มไทยออยล์ ประกอบด้วย บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยลู้บเบส จ ากัด (มหาชน) บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด บริษัท ไทยออยล์พาวเวอร์ จำกัด บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด บริษัท ท็อปโซลเว้นท์ จำกัด บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยีเซอร์วิส จำกัด บริษัท ไทยออยล์เอทานอล จำกัด ร่วมด้วยบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จำกัด บริษัทคู่ค้า ชุมชนในพื้นที่ และผู้มีจิตศรัทธาได้จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีขึ้น ณ วัดมโนรม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี       
       
เพื่อร่วมจรรโลงพระพุทธศาสนา ตลอดจนสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมทอดกฐินของท้องถิ่นที่ดีงามให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป โดยมีนายบัณฑิต ธรรมประจำจิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี
เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศบาลนครแหลมฉบังผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบัง รวมทั้งผู้นำชุมชนในพื้นที่ ให้เกียรติร่วมพิธี

กิจกรรมทอดกฐินสามัคคีดังกล่าวเริ่มตั้งแต่การตั้งองค์กฐิน ในช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม  2560 ตรงกับ (แรม 1 ค่ำ เดือน 11) ต่อเนื่องในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560  (แรม 2 ค่ำ เดือน 11) ด้วยกิจกรรมพิธีการทางศาสนา ระหว่างประชาชนในชุมชน และพนักงานในกลุ่มไทยออยล์ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสามัคคี ถวายภัตตาหารเพลแด่ภิกษุ-สามเณร และถวายผ้ากฐิน โดยมียอดกฐินรวม 2,299,755 บาท       
       
ประกอบด้วย เงินบริจาคจากบริษัทในกลุ่มไทยออยล์และพนักงาน จำนวน1,943,095บาท เงินจากผ้าป่า และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาจำนวน 356,660บาท ซึ่งวัดมโนรมมีความประสงค์จะนำเงินกฐินดังกล่าวไปสร้างวิหารประดิษฐานพระพุทธเมตตาจำลอง

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค