สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์ ร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบัง และชุมชนบ้านทุ่ง ออกหน่วยสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่แก่ประชาชนรอบโรงกลั่น


วันนี้ (28 ก.ย.60) กลุ่มไทยออยล์ ร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบัง และชุมชนบ้านบ้านทุ่ง จัดกิจกรรมออกหน่วยสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนรอบโรงกลั่น ณ บริเวณตลาดรวมใจบ้านทุ่ง (ตลาดลาว) โดยมีนายสาวิตร จิตรประวัติ ผู้จัดการแผนกบริหารงานชุมชน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ พุทธตรัส ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่ง พร้อมทั้งพันธมิตร ร่วมกันออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนที่ชุมชนบ้านทุ่ง โดยมีชุมชนจาก 10 ชุมชนรอบโรงกลั่นร่วมงาน
นายสาวิตร จิตรประวัติ ผู้จัดการแผนกบริหารงานชุมชน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งเป็นสร้างความสัมพันธ์อันดีของการอยู่ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ และชุมชน มีการจับสลากของขวัญ ซึ่งเป็นข้าวสาร และของในครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีองค์การต่างๆได้เข้ามาร่วมงานประกอบด้วย โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ การนิคมแหลมฉบัง วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง
โดยมาร่วมออกบูท ช่วยเหลือประชาชน และทำกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ในด้านต่างๆ และให้บริการแก่ชาวชุมชน อาทิ บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการด้านสาธารณสุขต่างๆ จากสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแหลมฉบัง สอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น บริการตัดผมฟรีสำหรับบุรุษและสตรี และบริการนวดแผนไทยโดย บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงบนเวที บริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
นายวิศิษฐ์ พุทธตรัส ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่ง กล่าวว่างาน ออกหน่วยสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนบ้านทุ่งในครั้งนี้ โดยกลุ่มไทยออยล์ได้ร่วมกับพันธมิตรจัดโครงการออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนบ้านทุ่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากที่ทางไทยออลย์ ได้ให้การดูแลชุมชนมาโดยตลอด ในทุกๆ ด้าน ทั้งเรื่องของสุขภาพอนามัย ทั้งร่างกายและสุขภาพภายในช่องปาก 
พร้อมทั้งในด้านของการศึกษาของเยาวชน โดยทางไทยออยล์ กำลังจะจัดโครงการสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ที่ทางไทยออยล์ให้ความสำคัญมาโดยตลอด ทำให้พวกเราชาวชุมชนบ้านทุ่งมีความรู้สึกอบอุ่น และขอให้เป็นแบบนี้ตลอดไปทำให้พวกเรารู้สึก ว่าโรงงานและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เมื่อชุมชนอยู่ได้ โรงงานก็อยู่ได้
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค