สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ชลบุรี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลประดิษฐานนพปฎลสุวรรณฉัตรบนยอดพระเมรุมาศฯ จำลอง


(วันนี้ 29 กันยายน 60) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลประดิษฐานนพปฎลสุวรรณฉัตรบนยอดพระเมรุมาศฯ จำลอง จังหวัดชลบุรี ณ พระเมรุมาศฯจำลอง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี 

ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศฯจำลอง เพื่อเป็นสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช รัชกาลที่9  ในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด 76 แห่ง (จังหวัดละ 1 แห่ง) และกรุงเพทมหานครและปริมณฑลจำนวน 9 แห่ง รวมทั้งสิ้น 85 แห่ง และในแบบก่อสร้างได้กำหนดให้อัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร เพื่อประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศฯจำลอง 

จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ได้สำรวจพื้นที่และดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาฯจำลอง ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี และบัดนี้ได้อัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร ขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศฯจำลอง เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลประดิษฐานนพปฎลสุวรรณฉัตรบนยอดพระเมรุมาศฯ จำลอง จังหวัดชลบุรี ขึ้น โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู่ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีพระราชสิทธิวิมล (เอนก านิสฺสโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งมีพิธีการเริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในพิธีจุดเทียนบูชาเครื่องบวงสรวง จากนั้นพราหมณ์หลวง อ่านโองการบวงสรวง จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นพระสงฆ์ 10 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการประกอบพิธีโปรยข้าวตอก ดอกไม้ บริเวณพระเมรุมาศฯจำลอง จังหวัดชลบุรี




paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค