สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

อำเภอศรีราชานำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลบึงตามโครงการประชารัฐร่วมใจ


นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา พร้อมด้วยนางปัทมา วิวัฒน์วานิชประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอศรีราชา นางสาวนริศรา ทิพยางกูร ปลัดอำเภอศรีราชา  นายกมล อินทรวิเชียร สาธารณสุขอำเภอศรีราชา นายชูกฤษณ์ แตงอ่อน กำนันตำบลบึง สมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอศรีราชา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึง เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเจ้าพระย่าสุรศักดิ์  อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบึง ผู้นำท้องถิ่นตำบลบึง  ได้ร่วมกันเดินทางเข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยเข้าเยี่ยม ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลบึง นางกรรณิการ์  บุญเอก อายุ68ปี  ความดันโรคหลอดเลือดในสมอง ได้มอบเงินและของใช้จำเป็น และ หมู่ 8 ตำบลบึง  อำเภอศรีราชา โดยเข้าเยี่ยม นางสำอาง  ชลประสิทธิ์ อายุ78ปี ป่วยเป็นเบาหวานความดัน ข้อเสื่อมเดินไม่ได้ มอบเงินและของใช้ในชีวิตประจำวัน หลังจากนั้นได้เดินทางไปที่หมู่4 ตำบลบึงเข้าเยี่ยมนายมนตรี  แสงจ้าอายุ53ปี ซึ่งเป็นโรคอัมพฤกษ์ มอบเงินและของใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเตียง 

ซึ่งการที่ทางอำเภอศรีราชาและสมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอศรีราชาและผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในครั้งนี้เพื่อเสริมพลังใจให้กับผู้ป่วยและญาติ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการดูแลประชาชน โดยได้มีการมอบเงินจำนวนหนึ่งเป็นการช่วยเหลือและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ในการออกเยี่ยม ในครั้งนี้เป็นการให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงพร้อมทั้งแนะนะวิธีดูแลผู้ป่วยติดเตียง แก่ทางญาติ แนะนำการทำกายภาพเบื้องต้น และเพื่อรับทราบความเป็นอยู่ของกลุ่มผู้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขให้เห็นว่าทางราชการไม่ทอดทิ้งผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุแต่อย่างไร
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค