สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดงานงานวันเกษียณอายุการปฏิบัติงาน “ด้วยรักและผูกพัน 60”


ที่ห้องประชุมลีลาวดี 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้มีการจัดงานวันเกษียณอายุ ด้วยรักและผูกพัน  60 โดยได้มีการเปิดตัวแนะนำผู้เกษียณอายุ และการแสดง จากเจ้าหน้าที่ในแผนกต่างๆ จากนั้น ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานในพิธี เปิดงานวันเกษียณอายุ ด้วยรักและผูกพัน  60โดยได้กล่าวขอบคุณผู้เกษียณทุกท่านที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของ ตนเอง  ด้วยความอดทน วิริยะอุตสาหะ มีความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละตนเองเพื่อโรงพยาบาล  ตลอดมา  และอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีของสมเด็จพระพันวัสสาอัยิกาเจ้า  ได้โปรดอำนวยพรให้ผู้เกษียณ และ ผู้ปฏิบัติงานครบ 25 ปีที่ลาออก และครอบครัวทุกท่านมีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง   และมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิตตลอดไป ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณจำนวน 12 ท่าน รวมทั้งผู้ที่มีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ที่ลาออกจำนวน 27 ท่าน paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค