สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

อำเภอศรีราชา จัดกิจกรรม ราษฎร์รัฐ ร่วมใจปลูกดาวเรือง ถวายอาลัยพ่อหลวง (รัชกาลที่9)


พันเอก (พิเศษ) ทัศไนย ประทุมทอง รองผู้อำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ราษฎร์รัฐ ร่วมใจปลูกดาวเรือง ถวายอาลัยพ่อหลวง (รัชกาลที่9) ณ ลานจัดกิจกรรม หมู่2 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายนิติ วิวัฒน์วานินิช นายอำเภอศรีราชาให้การตอนรับ 

อำเภอศรีราชา ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เทศบาลนครแหลมฉบัง เครือข่ายมวลชนออฟโรดไทยใจรักษ์แผ่นดิน และประชาชนชาวตำบลบึง อำเภอศรีราชา ได้ร่วมจัดกิจกรรม “ราษฎร์รัฐ ร่วมใจปลูกดาวเรือง ถวายอาลัย พ่อหลวง (รัชกาลที่9)” ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างหาที่สุดมิได้ 

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการปลูกต้นดาวเรือง จำนวน 6,000 ต้น และปลูกหญ้าจำนวน 700 ตารางวา เพื่อให้ดาวเรืองเบ่งบานใน ห้วงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วยการจัดงานพระราชทานเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9 พอดี และยังเป็นการส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยว เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้ประชาชนอีกด้วย 

พันเอก (พิเศษ) ทัศไนย ประทุมทอง รองผู้อำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กิจกรรม “ราษฎร์รัฐ ร่วมใจปลูกดาวเรือง ถวายอาลัย พ่อหลวง (รัชกาลที่9)” เป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้ปกเกล้าปกกระหม่อมให้ความร่วมเย็นแก่พสกนิกรชาวไทย อีกทั้งทรงบันดาลให้เกิดการพัฒนาประเทศในทุกด้านตลอดมาเป็นเวลาถึง 70 ปี แม้บัดนี้จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่ก็ยังทรงสถิตอยู่ในใจของปวงประชาชนทุกหมู่เหล่า กิจกรรมในวันนี้ เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง ของประชาชนในพื้นที่ และยังเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลที่รณรงค์เรื่องการปลูกต้นดาวเรือ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว แหล่งพักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่อีกด้วย


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค