สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560


ที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียม เทศบาลเมืองศรีราชา บรรดานักกีฬาและกองเชียร์ ของสีแดง สีน้ำเงิน และสีชมพู ร่วมเดินขบวนพาเหรดอย่างสวยงาม ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากีฬาสีภายใน ลีลาวดีเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมีนายวิสุทธิ์ อินทรวิเชียร     รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ประธานในพิธีซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนแสดงความสามารถ ในด้านกีฬาที่ตนเองชอบ รู้จักการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา หลีกไกลยาเสพติด ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ เสริมสร้างความมีระเบียบวินัย และให้นักเรียนเป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป โดยมีนักเรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1-3 จาก 4 สาขางาน จำนวน 312 คน เข้าร่วมเชียร์ และแข่งขันกีฬา 6 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล แชร์บอล วอลเล่ย์บอล เปตอง กรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน นอกจากนี้ยังมีการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ อีกด้วย ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ก็สร้างความสนุกสนานให้กับทั้งนักกีฬาและผู้ที่มาร่วมเชียร์

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค