สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

นายอำเภอศรีราชาคนใหม่เปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชนอำเภอศรีราชาร่วมหารือพัฒนาเมืองศรีราชาให้ไปในทิศทางเดียวกัน


ที่บ้านพักนายอำเภอศรีราชา นายนิติ  วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา ได้เปิดบ้านรับประทานอาหารร่วมกับสื่อมวลชนอำเภอศรีราชา โดยมีปลัดอำเภอศรีราชา  ประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรศรีราชา และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เข้าร่วมงาน ซึ่งนายอำเภอศรีราชาคนใหม่ได้ย้ายมาจากอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี และมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอศรีราชา ได้กว่า 2 เดือน โดยได้กล่าวว่า อำเภอศรีราชาเป็นเมืองที่มีความเจริญมากทั้งในด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การขนส่ง เกษตรกรรม ดังนั้นทุกอย่างต้องมีการพัฒนาไปพร้อมๆกัน และที่สำคัญส่วนหนึ่งคือการแจ้งข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ซึ่งต้องเป็นการร่วมมือกันทุกๆฝ่าย ทั้งฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ และสื่อสารมวลชน ซึ่งการได้สนทนาพูดคุยในครั้งนี้ก็จะทำให้เกิดการประสานงานที่ดีขี้นและมีทิศทางในการพัฒนาพื้นที่ไปในทิศทางเดียวกัน