สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

พม. ชลบุรี ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 10,999 ดอก


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 10,999 ดอก เพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รับมอบ ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 

นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการจัดทำโครงการ “ล้านดวงใจ พม. เพื่อพ่อหลวง รวมพลังเครือข่ายประชารัฐประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 1,099,999 ดอก” (กรุงเทพมหานคร จำนวน 264,075 ดอก และอีก 76 จังหวัดๆละ 10,999 ดอก) เพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งเสริมพลัง สร้างการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระดับจังหวัด ภายใต้แนวคิดบ้านเดียวกัน One Home และส่งมอบให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง และผู้ยากไร้ ทั่วประเทศ ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัด 

และในวันนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 10,999 ดอก ให้กับจังหวัดชลบุรี เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 ต่อไป