สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ผู้ว่าฯ ชลบุรีมอบรางวัล โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q


นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้มอบรางวัล ในโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 

นายอโนทัย จูงใจ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและควบคุมการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีความปลอดภัยตามระบบการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) และตามแนวทางการรับรองตนเองให้ได้มาตรฐานสินค้า ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยยึดมั่นการลดการใช้สารเคมี จำกัดการใช้สารเคมี หรือปฏิเสธการใช้สารเคมี ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งร้านอาหารจัดเป็นช่องทางสำคัญในการช่วยคัดสรรวัตถุดิบที่ปลอดภัยจากผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าทางการเกษตรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารส่งผ่านไปยังผู้บริโภคโดยตรง เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารที่บริโภคจากร้านอาหาร 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ดำเนินการโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า เพื่อส่งเสริมแหล่งจำหน่ายและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่แหล่งผลิตสินค้าคุณภาพหรือสินค้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนประชาสัมพันธ์แหล่งจำหน่ายในโครงการให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคมากขึ้น และโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและสร้างแรงจูงใจให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยมากขึ้น โดยในปี 2560 มีร้านค้าและร้านอาหารที่ได้รับการรับรองในจังหวัดชลบุรีดังนี้ ร้านจำหน่ายสินค้า จำนวน 3 ร้าน ได้แก่ ร้านค้าในตลาดนัดรถไฟ ซอย 11 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จำนวน 3 ร้าน ส่วนร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า จำนวน 2 ร้าน ได้แก่ ร้านนำดี เป็นตุ๋น (เจ้จู) ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี และร้าน เดอะร๊อค ตำบลหนอนนาง อำเภอพนัสนิคม
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค