สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิด PEA 4.0 Moving Toward the Electric Utility of the Future พร้อมบรรยายพิเศษเรื่องการบริการสมัยใหม่ในยุค PEA 4.0 และอุตสาหกรรมยุคใหม่ในยุค 4.0


วันนี้ (18 ส.ค.ุ60) ที่ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัลคลิฟโฮเต็ลกรุ๊ป พัทยา จ.ชลบุรี นายสุรศักดิ์ ไตรทาน รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย และนายกฤติ ภาษิต ในฐานะประธานจัดการ Forum & TEMCA Exhibition 2017 Pattaya All Togather Better ทำให้ดี ทำด้วยใจ ก้าวไปด้วย ร่วมเปิดงานสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิด PEA 4.0 Moving Toward the Electric Utility of the Future ในงาน Forum & TEMCA Exhibition 2017 Pattaya All Togather Better ทำให้ดี ทำด้วยใจ ก้าวไปด้วยกัน ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2560 นี้

งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่กิจกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ที่มุ่งมั่นเป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนตลอดระยะเวลา 57 ปี รวมทั้งตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ และเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) กับบริษัทผู้ผลิต ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และผู้ใช้ไฟฟ้า

รวมถึงเป็นการสื่อสารแนวทางดำเนินงาน PEA 4.0 ที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุค Thailand 4.0 โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า และพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความทันสมัย รวมทั้งยกระดับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสู่การเป็นการไฟฟ้าแห่งอนาคตต่อไปด้วย โดยความน่าสนใจในงานจะเป็นการบรรยายพิเศษเรื่องการบริการสมัยใหม่ในยุค PEA 4.0 จากรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเรื่องอุตสาหกรรมยุคใหม่ในยุค 4.0 จากกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค