สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีรมหาราชาจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560


ที่ลานเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายจิร  จักกะพาก รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำ 2560 โดยได้เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย จากนั้นประธาน คณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมงาน พิธีเปิดงานด้วยการยิงจรวจพลังน้ำซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่นักเรียนได้ร่วมกันทดลองทำขึ้น ทั้งนี้วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ถือว่าเป็นวันสำคัญและเกี่ยวข้องกับนักเรียนที่เป็นเยาวชนของชาติ ที่ควรให้ความสำคัญและความสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งในปัจจุบันเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ มากยิ่งขึ้น เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ในการกล้าแสดงออกตามความสามารถของนักเรียน ซึ่งภายในงาน ได้มีการมอบรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแสดงของนักเรียน และการสาธิตการทดลองทางวิทยาศาสตร์paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค