สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลเมืองศรีราชา ร่วมกับชุมชน และสถานการศึกษา จัดโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเทศบาล และชุมชน เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ


วันนี้ (8 ส.ค.60)  นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล คณะกรรมการชุมชน 13 ชุมชน และสถานการศึกษาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นจำนวนมาก 

เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง พสกนิกรชาวไทยต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ทางเทศบาลเมืองศรีราชา ได้น้อมนำแนวพระราชดำริ ในเรื่องการดูแลรักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลของธรรมชาติ ป่าไม้ และระบบนิเวศต่างๆ ให้มีสภาพสมบูรณ์ 

นอกจากนั้น ยังมีการจัดตั้งบูธรับขยะผ้าป่ารีไซเคิล เพื่อปริมาณขยะที่ถูกทิ้งและนำมากำจัดให้มีปริมาณลดลง  พร้อมให้ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการดูแล และรักษาสิ่งแวดล้อมให้บริเวณชายหาดสวนสุขภาพ เกาะลอย ,พื้นที่ชุมชน 13 ชุมชน  มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
       
นายธานี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะประสบผลสำเร็จไม่ได้ ถ้าหากขาดความร่วมมือร่วมใจจากประชาชน หน่วยงานทุกภาคส่วน นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่ได้แสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว การเสียสละเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ โดยหลักจากเสร็จพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เทศบาลฯได้แจกจ่ายอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อไปทำความสะอาดตามพื้นที่ต่างๆ











paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค