สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สภาเทศบาลศรีราชา ร่วมกับอำเภอศรีราชา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9


ที่บริเวณท่าเรือจรินทร์ เทศบาลเมืองศรีราชา นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทะเล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2560 นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา สมาชิกสภา และชาวชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม  สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้  สภาเทศบาลเมืองศรีราชา ได้ร่วมกับอำเภอศรีราชา สมาคมประมงจังหวัดชลบุรี และอีกหลายหน่วยงาน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เช่นลูกกุ้ง จำนวน 3 แสนตัว, ลูกปลากะพง จำนวนกว่า 1 แสนตัว ให้แพร่ขยายพันธุ์คืนสู่ทะเล และเพื่อสร้างเสริมจิตสำนึกให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ ที่ทรงมุ่งเน้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญ ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรด้านการประมง ให้ดำรงความสมบูรณ์ในทะเลอย่างยั่งยืนสืบไป

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค