สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

อีกก้าวหนึ่งของอำเภอศรีราชา กับการเตรียมตัวเพื่อขอแต่งตั้งเป็นกิ่งกาชาดอำเภอที่ 3 ของจังหวัดชลบุรีตามนโยบายของกรมการปกครองที่ต้องการให้ทั้งสองหน่วยงานทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือประชาชน


นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา เผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมประชุมชี้แจงเรื่อง การจัดตั้งกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา เพื่อเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในการทำงานตามข้อบังคับระเบียบของเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ นำโดย นายอำเภอศรีราชา พร้อมด้วยนางอัญชลี กัลมาพิจิตร ภริยานายอำเภอศรีราชา สมาชิกกาชาดอำเภอศรีราชา และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา เผยว่า เนื่องจากอำเภอศรีราชาเป็นเมืองใหญ่ และเป็นเมืองหลักในพัฒนาประเทศ มีแรงงานหลั่งไหลเข้ามาทำงานในพื้นที่จำนวนมาก ดังนั้นเรื่องของคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งประชาชนในพื้นที่และประชากรแฝง ที่เข้ามาทำงานในอำเภอศรีราชา ที่เป็นทั้งเมืองท่า เมืองพาณิชยกรรมการ อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและเกษตรกรรม ความหลากหลายทางสังคม ทำให้อำเภอศรีราชา มีหน้าที่ต้องดูแลความเป็นอยู่ ทุกข์ สุข ของประชาชนให้ทั่วถึง
โดยที่ผ่านมาได้เข้าทำงานร่วมกับท้องถิ่นในการดูแลทุกข์สุขของประชาชนอยู่แล้วพร้อมทั้งมีการทำงานร่วมกับทางกาชาดจังหวัด ในเรื่องของการลงพื้นที่ ดังนั้นเพื่อให้การเข้าไปช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของสภากาชาดไทย และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน

ประกอบกับทางกรมการปกครองได้มีหนังสือแจ้งให้ทุกอำเภอทั่วประเทศ “ว่ากรมการปกครองและสภากาชาดไทยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการปฏิบัติภารกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ทุกข์ยากและเดือดร้อน ซึ่งในบางครั้งการลงไปช่วยเหลือ ของทางฝ่ายปกครองเป็นไปด้วยความล่าช้าเนื่องจากติดระบบราชการ แต่กาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ จะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือได้รวดเร็วกว่า จึงได้ให้ทางอำเภอพิจารณาจัดตั้งกิ่งกาชาดขึ้น ทางอำเภอศรีราชาจึงได้ทำเรื่องเสนอจังหวัดเพื่อขอตั้งกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชาขึ้น เพื่อให้ช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ และให้ถูกต้องตามหลักพันธกิจของสภากาชาดไทย"

ด้านนางอัญชลี กัลมาพิจิตร ภริยานายอำเภอศรีราชา สมาชิกกาชาดอำเภอศรีราชา กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอศรีราชาและ เป็น สมาชิกสภากาชาดไทยเมื่อได้เข้ามาทำงานในพื้นที่ในอำเภอศรีราชา โดยร่วมกับฝ่ายปกครอง และ กาชาดจังหวัดชลบุรี ซึ่งพบว่าในพื้นที่ยังมีประชาชนที่ยังต้องการความช่วยเหลืออีกจำนวนมาก

ทั้งที่ช่วยเหลือตนเองได้และไม่ได้ รวมทั้งผู้ป่วยติดเตียง โดยที่ผ่านมาประชาชากลุ่มนี้ ไม่รู้ว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากใครและจะติดต่อกับหน่วยงานใดได้บ้าง แต่หากมีกิ่งกาชาดอำเภอขึ้น ก็จะทำให้การเข้าถึงและการได้รับการช่วยเหลือได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งขณะนี้การดำเนินการในการขอจัดตั้งกิ่งกาชาดอำเภออยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ ซึ่งคาดว่าอีกประมาณ 2 เดือนน่าจะทราบผล
ปัจจุบันมีกิ่งกาชาดอำเภอมีทั้งหมด 240 แห่ง โดยอำเภอศรีราชาคาดว่าจะเป็นอันดับที่ 241 ของประเทศ ซึ่งจะเป็นแห่งที่ 3 ของจังหวัดชลบุรี อันดับที่ 7 ของภาคตะวันออก และเป็นจังหวัดแรกในรอบหลายปีทีห่างหายไปจากการจัดตั้งกิ่งกาชาดอำเภอ ซึ่งอำเภอศรีราชาหากได้รับการพิจารณา นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ เชิงอัตลักษณ์ของพื้นที่แล้ว ยังได้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่กำลังได้ผกระทบอีกด้วย


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค