สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

นอภ.ศรีราชา จัดกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก


นอภ.ศรีราชา จัดกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด โดยมีการจัดวิ่งรอบเมืองศรีราชา ระยะทาง 2 กม. พร้อมร่วมกล่าวปฏิญาณตน ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 

วันนี้ ( 26  มิ.ย.60) นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา, นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา, นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง, นายสุพงษ์ พันธ์เฉลิมชัย รองนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ รักษาการนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์, นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ, นักเรียน, นักศึกษา, ประชาชน พร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับพันคน  

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อร่วมกัน “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” โดยร่วมกันวิ่งจากสวนสุขภาพเกาะลอยศรีราชา ไปในตลาดศรีราชา และไปสิ้นสุดยังที่ว่าการอำเภอศรีราชา ระยะทางรวม 2 กิโลเมตร  โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เสร็จสิ้นกิจกรรม 

หลังจากนั้นนักวิ่งทุกคน ได้ไปรวมตัวที่อาคารศรีราชาประชาคม เพื่อร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เนื่องจากในวันที่ 26  มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก กอปรกับเพื่อถวายราชสักการะ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในด้านการแก้ไขปัญหายาเพสติด 

โดยในเวลาต่อมา นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา ได้เป็นประธานแสดงเจตนารมณ์ ร่วมต่อต้านยาเสพติด โดยเชิญนักกีฬาและนักวิ่งทุกคน ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตน  จะไม่เสพ, ไม่ค้า ไม่ผลิต และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท พร้อมทั้งจะร่วมกันทำความดี, ทำประโยชน์, เฝ้าระวังมิให้ยาเสพติดมาทำลายตัวข้าพเจ้า