สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ร่วม หน่วยงานภาครัฐ รณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หันมาใส่ใจ สวมใส่หมวกนิรภัย 100%


 วันนี้ (25 มิถุนายน 2560) นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา นางมณีนาฎ พัฒนกูล ผู้อำนวยการบริหารโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ได้ร่วมเป็นประธานกดแตรลมเพื่อให้สัญญาณปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์ ในการร่วมรณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หันมาใส่ใจ สวมใส่หมวกนิรภัย100% โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรศรีราชา กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ รุ่นบิ๊กไบค์ TRIMUPH ชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 60 คัน 

โดยขับขี่ไปตามเส้นทางในเขตเทศบาลเมืองศรีราชาและไปสิ้นสุดที่สถานีตำรวจภูธรศรีราชา ตามนโยบายที่ให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันรณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย 100% 

นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา กล่าวว่า กิจกรรมนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดี เนื่องจากปัจจุบันผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่จะละเลยกันส่วนใหญ่ในการสวมใส่หมวกนิรภัยกันและอุบัติเหตุที่เกิดแต่ละครั้งก็จะตามมาสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุของผู้ที่ไม่สวมใส่หมวกนิรภัย และการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย100% นี้ 
โดยทางอำเภอศรีราชาก็ได้มีการรณรงค์มาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งตามสถานที่ราชการต่างๆ ผู้ที่ขับขี่เข้ามาติดต่อราชการทุกคนก็ต้องสวมใส่หมวกนิรภัย100%  ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและผู้ซ้อน ทุกหน่วยงานจึงใส่ใจและให้ความสำคัญเรื่องนี้ 

ทั้งนี้ในช่วงเช้า นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา และคณะผู้บริหารได้ สนับสนุนให้มีการจัดการอบรมในโครงการเรื่องรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยการช่วยเหลือสังคม โดยดำเนินการร่วมกับอำเภอศรีราชา งานจราจร สภ.ศรีราชา และกลุ่มผู้ขับขี่บิ๊กไบค์ไทร์อัมส์ชลบุรี จัดกิจกรรมฝึกอบรมเรื่อง การช่วยลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เป็นโครงการนำร่อง (Pilot Project) เพื่อ 1.เพื่อให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกกลุ่มรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ไทร์อัมส์ชลบุรี ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกวิธี  2.เพื่อช่วยลดอัตราการบาดเจ็บ การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ 3.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีราชาตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์ และให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุบนท้องถนนอย่างถูกวิธี และภายในกิจกรรมได้จัดบรรยายเรื่องการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยนายแพทย์เฉลิมพล ชคัตตรยาพงษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมระบบประสาท ฝึกภาคปฏิบัติการช่วยชีวิตเบื้องต้นฉบับประชาชน, การเคลื่อนย้ายผู้ประสบอุบัติเหตุ และการถอดหมวกกันน็อคอย่างถูกกับทีมศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค