สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลตำบลบางพระจัดโครงการอบรมเผยแพร่ประชาธิปไตยแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่และประชาชน


ที่ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสมเจตน์  เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเผยแพร่ประชาธิปไตยแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่และประชาชน ประจำปี 2560 ด้วยขณะนี้สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหารมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะการเมืองในปัจจุบัน มีปัญหาความแตกแยกทางความคิด เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เกี่ยวกับพรรคการเมือง  ประชาธิปไตย ความชอบธรรมทางการเมือง จึงมีความจำเป็นต้องเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน เผยแพร่ความรู้เรื่องประชาธิปไตย กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่ควรรู้ รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง เพื่อพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ โดยมี นายฉัตรชัย  มั่งคั่ง จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค