สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จัดกิจกรรม สอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ดอกดารารัตน์ ให้กับเครือข่ายสถานศึกษา และชุมชน


ที่ ห้องประดู่แดง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา อำเภอศรีนาชา จังหวัดชลบุรี นางรัจนา รัตนวารี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา พร้อม คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองศรีราชา คณะครู สถานศึกษาในเขตตำบลศรีราชา นักเรียน และ ชาวชุมชน ร่วมจัดกิจกรรม ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ดอกดารารัตน์ ร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ นั่นทางอำเภอศรีราชา มีความประสงค์ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมใจกันประดิษฐ์ขึ้น เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนของภูมิภาค ซึ่งอำเภอศรีราชาจัดพิธี ที่สวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา โดย ทางโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ซึ่ง ได้เปิดสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ดอกดารารัตน์ ให้ผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาเรียนรู้ วิธีการประดิษฐ์อย่างถูกต้อง สวยงาม และพร้อมนำวิชาความรู้ กับไปเผยแพร่ให้ องค์กร และชุมชนของตนเองได้อย่างถูกต้อง


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค