สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา รับการตรวจประเมิน ทูบีนัมเบอร์วัน ภาคสนามใน ระดับประเทศ


ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา นางพัชณี สุกใส ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา คณะกรรมการสถานศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด ทูบีนัมเบอร์วัน ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ระดับประเทศนำโดย นายประวิทย์ เคียงผล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ตามที่ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาเป็นตัวแทนของภาคกลางและภาคตะวันออกในระดับอาชีวศึกษาถึงอุดมศึกษา รับการประเมิน ประเภทดีเด่นระดับประเทศ  ส่วนรางวัลที่ได้รับของชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ได้แก่ การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประเภทชมรมชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่รักษามาตรฐานต้นแบบ  เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์  ซิตี้  จอมเทียน  โดยในครั้งนี้เป็นการประเมินด้วยการลงพื้นที่ภาคสนาม ประเมินภาพรวมของสถานศึกษาและกิจกรรมต่างๆ และในเดือนกรกฎาคม นี้ ทางวิทยาลัยต้องไป ร่วมการแข่งขันในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานครต่อไป


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค