สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ประชาชนจำนวนมากแห่ รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลฟรีในการเปิดบริการวันแรก


ที่โถงชั้นใต้ดินโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อำเภอศรีราขา จังหวัดชลบุรี ได้มีประชาชนเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาลฟรี เป็นจำนวนมาก แม้ในช่วงเช้าจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง โดยทางทางกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดทำวัคซีนขึ้น กระจายให้กับโรงพยาบาลในสังกัด เพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนฟรี ซึ่งทางโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้รับมา 3,000 โด๊ส โดยกลุ่มเสี่ยงที่ควรรับการฉีดวัคซีนได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 7 โรค คือ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด กลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปทุกคน เด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี ทุกคน หญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์มากกว่า 4 เดือนขึ้นไป โดยสามารถไปรับบริการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน และ 5 – 9 มิถุนายน นี้ หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 นาฬิกา และ 13.00 – 15.00 นาฬิกา จึงขอให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการฉีดวัคซีนตามวันและเวลาดังกล่าว


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค