สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สภาศรีราชายังไม่ผ่านญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงเหตุไม่ถูกต้องตามระเบียบ


ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชา นายฉัตรชัย  ทิมกระจ่าง ประธานสภา เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชา สมัยสามัญ สมัย ที่ 2 ประจำปี 2560 โดยในที่ประชุม นายปรีชา  เรืองอร่าม รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม สำหรับจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ พร้อมถังโฟม จำนวน 2 คัน คันละ หกล้านห้าแสนบาท รวมเป็นเงิน สามสิบล้านบาท  เพื่อนำมาทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานมานานและชำรุดเสื่อมสภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการระงับอัคคีภัย ด้วยเมืองศรีราชามีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีทั้งบ้านเรือน อาคารสูง โรงแรม จำนวนมาก ซึ่งทำให้มีประชากรเข้ามาพักอาศัยมากขึ้นตามไปด้วย จึงมีการสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยตามมา จึงต้องมีอุปกรณ์และเครื่องมือในการระงับอัคคีภัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในส่วนด้านสมาชิกสภาได้กล่าวว่า ในการใช้จ่ายเงินสะสมนั้นมีข้อกำหนดไม่ให้ใช้จ่ายในการจัดซื้อยวดยานพาหนะอยู่ จึงมีการแย้งในส่วนที่ไม่ถูกต้องตามกฎข้อบังคับ แต่จะขอให้ผู้บริหารนำญัตตินี้ไปใส่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดและพร้อมที่จะผ่านญัตติดังกล่าว โดยในวันนี้สภายกมืออนุมัติญัตติดังกล่าว 4 เสียง ไม่อนุมัติ 11 เสียง
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค