สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรมทำบุญครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนครบ 59 ปี


ที่โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา นายเอกชัย สาโรจน์ รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม คณะครูและนักเรียน คณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมในพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนครบ 59 ปี โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูปมาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่คณะครู นักเรียนและ ผู้ที่มาร่วมงาน จากนั้นได้ร่วมกันถวายภัตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์  ซึ่งโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรมได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2พฤษภาคม 2501 และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2506   โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรมได้โอนเข้าสังกัดเทศบาลตำบลศรีราชาตามมติคณะรัฐมนตรี ใช้ชื่อว่า  โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม  ตั้งแต่บัดนั้นมา และในปีการศึกษา  2551   ได้มีการเปิดสอน 4 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค