สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มอบเข็มและใบประกาศเกียรติคุณ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ แก่อาสากาชาดที่ห้องประชุมลีลาวดี 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช  นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานมอบ เข็มและใบประกาศเกียรติคุณ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ แก่อาสากาชาด สภากาชาดไทย จำนวน 10 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ปฎิบัติงานครบ 120 ชั่วโมงต่อปี อย่างต่องเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และความภาคภูมิใจในการอุทิศตนเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ ทั้งนี้เมื่อแรกเริ่ม อาสากาชาดได้เริ่มมีการปฎิบัติงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2544 ปัจจุบันมีการปฎิบัติงานใน 13 กิจกรรม อาทิ  งานเขียนบัตรทั้งใหม่และเก่า ให้คำแนะนำผู้มารับบริการ งานบริการกดบัตรคิว งานให้บริการวัดความดันโลหิต ดูแลผู้บริจาคโลหิต กิจกรรมอาสาสร้างสุข เป็นต้น ซึ่งเป็นงานที่ทุกท่านมีความตั้งใจ เสียสละและเต็มใจ ที่จะช่วยเหลือกิจการต่างๆของโรงพยาบาล
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค