สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กนอ.แหลมฉบัง ร่วมกับชุมชนรอบการนิคมฯ จัดโครงการประชารัฐร่วมใจ เพื่อสร้างความมั่นใจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม


กนอ.แหลมฉบัง ร่วมกับชุมชนรอบการนิคมฯ จัดโครงการประชารัฐร่วมใจ เพื่อสร้างความมั่นใจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมนำอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำ-อากาศ มาให้ศึกษาเรียนรู้ในเบื้องต้นด้วย

วันนี้ (17 พ.ค. 60) ที่ห้องประชุมสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางสาวพิมานพัชร์  สัมมาจิรากุล ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง พร้อมด้วย พร้อมด้วย อ.สมชาย ปิยะวรสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ร่วมเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างความมั่นใจด้านการจัดสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้นำชุมชน และสมาชิกเครือข่าย CSR-ECO-Green Network เข้าร่วมในโครงการนี้

นางสาวพิมานพัชร์  กล่าวว่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้นำหลักประชารัฐ คือ การรวมเอาพลังของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน ภาคธุรกิจ หรือภาครัฐมาใช้ ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 นี้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างความมั่นใจด้านการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนในนิคมฯ และได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมฯ ของชุมชนรอบนิคมฯ ที่  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริหารระบบสาธารณูปโภคทั้ง 13 แห่ง ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้าใจและรับทราบถึงความมุ่งมั่นในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและเกิดความเชื่อมั่นต่อนิคมฯ 
โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมได้เกิดความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การติดตามการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เพิ่มมากขึ้น และสามารถนำไปถ่ายทอดให้สมาชิกในครอบครัวและชุมชนได้เกิดความเข้าใจต่อไป  
นอกจากนั้นทางการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ได้นำอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ , คุณภาพน้ำ มาให้ผู้นำชุมชน และสมาชิกเครือข่าย CSR-ECO-Green Network ได้เรียนรู้ในเบื้องต้น จากอุปกรณ์ดังกล่าว และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหากเกิดปัญหา สามารถนำอุปกรณ์ไปตรวจวัดได้ทันที


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค