สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ท่าเรือแหลมฉบังทุ่มงบกว่าเกือบ 1 ล้านบาท มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ใน โครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ประจำปี 2560


วันนี้ (11 พฤษภาคม 60 ) นางวัชรา จูงจิตรดำรงค์ ผู้ตรวจการประจำสำนักผู้อำนวยการ ช่วยปฏิบัติงานท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง โดยไม่ได้กำหนดผลการเรียน และฐานะทางบ้าน ใน “โครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ประจำปี 2560" 

นางวัชรา เผยว่า “โครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ประจำปี 2560" เนื่องจากท่าเรือแหลมฉบังได้เล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต โดยที่ผ่านมาท่าเรือแหลมฉบังได้ มีโครงการมอบทุนการศึกษา โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน โครงการห้องสมุด รวมทั้งการจัดสื่อและอุปกรณ์ให้กับห้องสมุด ของโรงเรียนรอบท่าเรือแหลมฉบัง 

เนื่องจากทางท่าเรือแหลมฉบัง เล็งเห็นว่า ปัจจุบันยังมีเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากโรงเรียนขาดแคลนหนังสือ สื่อการเรียนการสอนที่จำเป็นสำหรับให้เยาวชนได้ใช้ศึกษาหาความรู้ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน จึงจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้รอบรู้ก้าวทันโลกภายนอก สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเข้มแข็ง รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษของเยาวชน ที่จะรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

สำหรับโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ประจำปี 2560 เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ทางท่าเรือแหลฉบังต้องการที่จะมอบให้กับเยาวชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง โดยพิจารณาจากความประพฤติของเยาวชนในการช่วยเหลือสังคมในชุมชนบ้านเกิด  ซึ่งจะต่างจากการมอบทุนการศึกษาในโครงการเดิม  

โดยโครงการนี้ จะไม่ได้พิจารณาจากผลการเรียนหรือฐานะทางบ้านแต่เป็นการให้รางวัลกับคนทำดี โดยให้ผู้นำชุมชนเป็นผู้พิจารณาขึ้นมา ชุมชนละ 5 ทุน ทั้งหมด 39 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 191 ทุน  ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 955,000 บาท ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการคืนความสุขให้แก่ประชาชน ของท่าเรือแหลมฉบังนอกเหนือจากหลายๆ โครงการที่ทางท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย มอบให้กับประชาชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ทั้งด้านสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค