สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

คณะทำงาน รมช.กระทรวงเกษตรฯ ตรวจติดตามปัญหาสะพานปลาอ่างศิลา


พลเอกทรงบุญ วุฒิวงศ์ คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาสะพานปลาอ่างศิลา ณ สะพานปลาอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
     
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้พลเอก ทรงบุญ วุฒิวงศ์ คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจและติดตามสถานการณ์ปัญหาของสะพานปลาอ่างศิลา โดยมีนายทวีป กรณียกิจ นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นายวินัย พ้นภัยพาล กำนันตำบลเสม็ด ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 14 และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้การต้อนรับ ซึ่งเทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้รับมอบหมายในการแก้ไขปัญหาท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ในเรื่องการจัดหาพื้นที่รองรับชั่วคราว โดยมีกำหนดจะก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือประมง ไม่เกิน 20 ตันครอส ได้ดำเนินการจัดทำประมูลงานไปแล้ว 4 ครั้ง ปรากฏว่าไม่มีผู้มายืนเอกสาร ยกเลิกวันที่ 8 ธันวาคม 2559 จึงได้สอบถามผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบว่าราคากลางที่กำหนดไว้ 7,200,000 ล้านบาทต่ำไปไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากกระบวนการในการทำงาน เป็นลักษณะงานเฉพาะไม่สามารถใช้วิธีการทำงานโดยปกติได้ ต้องใช้เครื่องมือ เครื่องจักรเฉพาะในส่วนของงานทะเล ซึ่งการคำนวณราคากลางของเทศบาลฯ คิดจากการทำงานปกติ แต่การทำงานก่อสร้างสะพานต้องใช้กระบวนการทำงานพิเศษ เช่น การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และการทำงานตามระยะเวลาน้ำขึ้น น้ำลง เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามข้อเท็จจริง เทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้ใช้วิธีการทำงานตามข้อเท็จจริงมาคำนวณราคากลาง โดยใช้เครื่องจักรเฉพาะทางทะเล โป๊ะพร้อมรถขุด PC 200 เป็นค่าใช้จ่ายพิเศษ ซึ่งสามารถเทียบเคียงคำนวณราคากลางได้ 10.0 ล้านบาท ซึ่งจะนำเข้าประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลาในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เพื่อขออนุมัติขอใช้เงินสะสม และเมื่อได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา จะดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง ตามวิธี e-Auction โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศจัดซื้อ จัดจ้างครั้งที่ 4 นอกจากนี้ในการดำเนินการก่อสร้างสะพานปลาอ่างศิลานั้น ก็จะต้องจัดหาสถานที่จำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มพ่อค้า แม่ค้าที่ขายของทะเลบนสะพาน เพื่อหาทางออก เนื่องจากหวั่นเกรงจะส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนถึงค่าใช่จ่าย และรายได้ในครัวเรือน เพื่อรอการก่อสร้างสะพานของทางเทศบาลเมืองอ่างศิลาแล้วเสร็จด้วย