สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ศูนย์โตโยต้าไทยยนต์ชลบุรี จัดแข่งขันฝีมือช่าง ตอ.เพื่อคัดตัวแทนเข้าแข่งระดับ ปท.


ศูนย์โตโยต้าไทยยนต์ชลบุรี    จัดแข่งขันฝีมือช่างของศูนย์ภาคตะวันออก ในโครงการแข่งขันทักษะการบริการลูกค้า ประจำปี 2560 เพื่อคัดเลือกตัวแทนในภาคตะวันออก เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ตามนโยบายหลักของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสูงสุดให้กับลูกค้า

วันนี้ (21 พฤษภาคม 60) ศูนย์โตโยต้าไทยยนต์ชลบุรี ได้จัดให้มีการแข่งขันฝีมือช่างของศูนย์ภาคตะวันออก ในโครงการแข่งขันทักษะการบริการลูกค้า ประจำปี 2560 รอบคัดเลือกภาคตะวันออก ซึ่งจัดขึ้นที่บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี สาขาหนองมน เพื่อยกระดับมาตรฐานความรู้ ทักษะและประสิทธิภาพในงานบริการแก่ลูกค้าโตโยต้า และคัดทีมที่ชนะเลิศในภาคตะวันออกเพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศ โดยมี นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยนายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, นายธีระ มงคลจิตตานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ผู้จำหน่ายรถยนต์โตโยต้าในเมืองชลบุรี และนายวีระ มงคลจิตตานนท์ กรรมการบริษัท โตโยต้า ไทยยนต์ชลบุรี จำกัด ร่วมในพิธี

นายธีระ กล่าวว่า บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ได้จัดเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรและสถานที่สำหรับใช้ในการแข่งขัน  เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ทีมต่างๆ ที่เข้าร่วม เพื่อให้ได้แสดงความรู้ความสามารถที่ได้ฝึกซ้อมมาอย่างเต็มที่ ซึ่งการแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานบริการหลังการขาย และยังเป็นกิจกรรมที่จะสร้างแรงกระตุ้น ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในแต่ละตัวแทนจำหน่าย ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีมาตรฐานการทำงานและสามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริการและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า 

ขณะที่ นายวีระ มงคลจิตตานนท์ กรรมการบริษัท โตโยต้า ไทยยนต์ชลบุรี จำกัด กล่าวว่าศูนย์โตโยต้าไทยยนต์ชลบุรี ได้รับมอบหมายหรือได้รับเชิญให้เป็นเขตพื้นที่ของตัวแทนจำหน่ายโตโยต้าภาคตะวันออกในการคัดเลือกพนักงานที่มีความสามารถและมีทักษะด้านงานบริการลูกค้าเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าแล้ว ยังเป็นนโยบายหลักของตัวแทนจำหน่ายและนโยบายของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่จะพัฒนาบุคลากรกับเทคโนโลยีเพื่อให้บริการลูกค้าให้เกิดความเชื่อมั่นสูงสุดอีกด้วย 

“กิจการของโตโยต้าในปัจจุบันขึ้นอยู่กับการขาย ซึ่งขณะนี้ตัวเลขการขายอาจลดลงไปบ้างตามภาวะเศรษฐกิจ แต่ก็ขอให้ลูกค้าเชื่อมั่นในงานบริการของเราว่ามีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเ นื่องในทุกๆ ปี” นายวีระ กล่าว
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค