สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กาชาดชลบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี


วันนี้ (23 พฤษภาคม 2560) นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
      
นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ขอขอบคุณรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดทุกท่านที่พร้อมใจกันปฏิบัติงานร้านมัจฉากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2560 ผ่านไปได้ด้วยดี พร้อมกันนี้ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 2560 โดยขอเชิญรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรมดังนี้ ร่วมพิธีโครงการจิตอาสา สู่อาสาสมัคร สภากาชาดไทย หลักสูตร “การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ”  จำนวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 มีพิธีเปิดในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 พิธีปิดในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ส่วนรุ่นที่สองพิธีเปิดในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และพิธีปิดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.30 น. ส่วนเรืองต่อมาขอเชิญร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานเทศบาลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ส่วนเรื่องสุดท้ายขอเชิญประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 3 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้นท์ แอนด์ สปา รีสอร์ท
     
สำหรับการประชุมในวันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้พิจารณามอบทุกการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 11 อำเภอ อำเภอละ 40 ทุน รวม 440 ทุน เป็นเงิน 1,540,000 บาท โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้อำเภอออกสำรวจเด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนผู้ยากไร้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2560 ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีแนวคิดมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส เพื่อเป็นโอกาสหนึ่งให้กับเด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสด้านการศึกษา และเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไป
     
ส่วนเรื่องต่อมาเป็นการพิจารณาอนุมัติช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โดยการซ่อมสร้างที่อยู่อาศัย ตามโครงการกาชาดร่วมใจสนับสนุนซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ ประจำปี 2560 ซึ่งในการประชุมในวันนี้ มีอำเภอได้นำเสนอขออนุมัติผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือในการซ่อมแซม และสร้างบ้านผู้ยากไร้ ผู้ต้อยโอกาส จำนวน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบ่อทอง ได้พิจารณาเสนอซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้ จำนวน 6 ราย เป็นการสร้างใหม่ 3 ราย ซ่อมแซม 3 ราย อำเภอบางละมุง เสนอพิจารณาจำนวน 7 ราย เป็นการสร้างใหม่ 3 ราย ซ่อมแซม 4 ราย อำเภอหนองใหญ่ ได้พิจารณาเสนอซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้ จำนวน 4 ราย เป็นการสร้างใหม่ 1 ราย ซ่อมแซม 3 ราย อำเภอเมืองชลบุรี ได้พิจารณาเสนอซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้ จำนวน 8 ราย เป็นการสร้างใหม่ 3 ราย ซ่อมแซม 5 ราย ส่วนอำเภอสัตหีบ ได้อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2560 ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติให้อนุมัติสมควรได้รับความช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านจำนวน 3 หลัง และอำเภอเกาะจันทร์ ได้พิจารณาซ่อมแซมบ้าน 1 หลัง
      
นอกจากนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ที่อำเภอเกาะจันทร์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าคณะกรรมการได้พิจารณาซ่อมสร้างบ้าน จำนวน 4 หลัง


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค