สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560


ที่ อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นายแพทย์สมเกียรติ  บวรเสรีผไท รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560  ตามที่องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี  เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยปีนี้มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  ได้ออกคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกว่า  บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงถึงภัยคุกคามที่ธุรกิจยาสูบมีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ รวมถึง สุขภาพ และสุภาวะของประชาชน  ในแต่ละปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตก่อนเวลาจากการสูบบุหรี่ถึง 6 ล้านคน  และจะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 8 ล้านคน  ในอีก 3 ปี  ข้างหน้า  ถ้าไม่มีการควบคุมการสูบบุหรี่อย่างจริงจัง    การสูบบุหรี่ทำให้ประเทศเราต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย ด้านบริการสุขภาพอย่างมหาศาล  และทำให้คนจนยิ่งยากจนมากขึ้น    นอกจากนี้การทำไร่ยาสูบยังต้องใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเป็นจำนวนมาก  ซึ่งจะเป็นพิษและปนเปื้อน แหล่งน้ำ  เกิดการทำลายป่าทั่วโลก  โดยภายในงานมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการ บุหรี่ทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ควันบุหรี่ มือสาม    10 เคล็ดลับในการเลิกบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าอันตราย  มากกว่าที่คุณคิด ข้อมูลต้องรู้ ผลกระทบของควันบุหรี่ต่อตา และกิจกรรมการให้บริการประชาชน อาทิ ตรวจวัด Carbon monoxide (CO) ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับสมุนไพรกับการอดบุหรี่  ชั่งน้ำหนัก  วัดความดัน  เป็นต้น


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค