สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560


ที่ อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นายแพทย์สมเกียรติ  บวรเสรีผไท รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560  ตามที่องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี  เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยปีนี้มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  ได้ออกคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกว่า  บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงถึงภัยคุกคามที่ธุรกิจยาสูบมีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ รวมถึง สุขภาพ และสุภาวะของประชาชน  ในแต่ละปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตก่อนเวลาจากการสูบบุหรี่ถึง 6 ล้านคน  และจะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 8 ล้านคน  ในอีก 3 ปี  ข้างหน้า  ถ้าไม่มีการควบคุมการสูบบุหรี่อย่างจริงจัง    การสูบบุหรี่ทำให้ประเทศเราต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย ด้านบริการสุขภาพอย่างมหาศาล  และทำให้คนจนยิ่งยากจนมากขึ้น    นอกจากนี้การทำไร่ยาสูบยังต้องใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเป็นจำนวนมาก  ซึ่งจะเป็นพิษและปนเปื้อน แหล่งน้ำ  เกิดการทำลายป่าทั่วโลก  โดยภายในงานมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการ บุหรี่ทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ควันบุหรี่ มือสาม    10 เคล็ดลับในการเลิกบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าอันตราย  มากกว่าที่คุณคิด ข้อมูลต้องรู้ ผลกระทบของควันบุหรี่ต่อตา และกิจกรรมการให้บริการประชาชน อาทิ ตรวจวัด Carbon monoxide (CO) ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับสมุนไพรกับการอดบุหรี่  ชั่งน้ำหนัก  วัดความดัน  เป็นต้น