สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีอัญเชิญสังฆทานพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์


ที่วัดบางพระวรวิหาร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ทุกจังหวัด อัญเชิญสังฆทานพระราชทาน ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่มาร่วมสวดพระพุทธมนต์ สดับปกรณ์ และเจริญพระพุทธมนต์ ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ในส่วนของจังหวัดชลบุรีได้จัดพิธีอัญเชิญสังฆทานพระราชทาน ณ วิหารหลวง วัดบางพระวรวิหาร โดยมีนายภัครธรณ์  เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้อัญเชิญสังฆทานพระราชทาน ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ถวายแด่พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปในจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค