สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จัดงานสืบสานประเพณีไทยสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ไทย


นายสุพงษ์ พันธ์เฉลิมชัย รองนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เปิดประธานเปิดงานสงกรานต์ เพื่อสืบสานงานประเพณีไทย โดยได้จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระจำนวน 9 รูป ร่วม จัดให้มีพิธีสรงน้ำพระ 9 รูป เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับลูกหลานสืบไป ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและ ผู้สูงอายุและผู้ที่เคารพนับถือ 

จากนั้นนายอาคม พันธ์เฉลิมชัย นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์  และ นางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งได้เข้าร่วมงานนำคณะผู้บริหารเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผู้นำชุมชนและประชาชนทำพิธีกล่าวขอขมาลาโทษ ต่อหน้าพระพุทธ พระสงฆ์ และผู้สูงอายุ  และร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังได้มีการมอบของขวัญของรางวัลที่ได้รับการสนับสนุนนายสนธยา และ นางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  ให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย