สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ชุมชนตลาดอ่าวอุดม พร้อมใจร่วมจัดงานประเพณีทำบุญวันสงกรานต์เพื่อสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมไทย โดยมีส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชน พ่อค้า ประชาชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


วันนี้ (12 เม.ย. 2560) ที่บริเวณศาลเจ้าแม่เซียะบ้อเนี้ย ชุมชนตลาดอ่าวอุดม หมู่ 7 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เดินทางมาเป็นประธานในพิธีทำบุญวันสงกรานต์ ชุมชนตลาดอ่าวอุดม โดยมีนางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, นายวรพล สุวรรณสบาย ผู้จัดการชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด, นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ และบริหารงานชุมชนในเครือไทยออยล์ จำกัด, นายพีรยุทธ์ ทุมเสถสาร ผู้จัดการส่วนบริหารงานการคลังภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน พ่อค้าแม่ค้า และประชาชน เข้าร่วมงานประเพณีงานบุญสงกรานต์  2560 นี้ จำนวนมาก 

โดยกิจกรรมนี้เป็นประเพณีของชุมชนตลาดอ่าวอุดม ซึ่งจัดสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานแล้ว โดยได้กำหนดให้วันที่ 12 เมษายนของทุกๆ ปี เป็นวันจัดงานทำบุญสงกรานต์ขึ้น ซึ่งจะมีทั้งหน่วยงานราชการ นักการเมืองท้องถิ่น บริษัท ห้างร้านต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ต่างเดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ พร้อมนำสิ่งของต่างๆ ประกอบด้วย ข้าวสาร พัดลม ที่นอนปิ๊คนิค ผ้าเช็ดตัว ชุดยาสามัญประจำบ้าน มาร่วมแล้วแจกจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน 

ซึ่งในแต่ละปีก็จะนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาทำบุญเลี้ยงพระเพล พร้อมให้ศีลให้พร และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคล  หลังจากนั้นจะมีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และพระสงฆ์และรับพร พร้อมรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยให้คงอยู่สืบไป 

และหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจต่างๆ แล้วทุกคนได้ร่วมกันเล่นน้ำสงกรานต์อย่างเรียบง่าย สุภาพและเป็นกันเอง เพื่อเป็นการรณรงค์ประหยัดน้ำในช่วงนี้ด้วย


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค