สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ชลบุรี รองผู้ว่าเปิดโครงการ ถนนสะอาดขับขี่ปลอดภัย


อำเภอศรีราชาร่วมกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนขานรับนโยบาลภาครัฐในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้น เปิดโครงการ ถนนสะอาดขับขี่ปลอดภัย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
วันนี้ (10 เม.ย.60) เวลา 18.00 น. ที่บริเวณหน้าเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในการเปิดโครงการ ถนนสะอาดขับขี่ปลอดภัย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายวรญาณ บุญราช นายอำเภอศรีราชา กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ พร้อมด้วย นายกจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง, หัวหน้าส่วนข้าราชการทุกภาคส่วน กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกตำบล และภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ 

นายวรญาณ บุญราช นายอำเภอศรีราชา กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายด้านความปลอดภัยและความสะอาดบนท้องถนน ประกอบกันในช่วงวันที 11-13 เมษายน 2560 เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยรัฐบาลและจังหวัดชลบุรีได้มีนโยบายให้ในแต่ล่ะพื้นที่มีการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้น อำเภอศรีราชาจึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยทางถนน 6 ข้อ คือ 1.จัดตั้งจุดตรวจหลัก 4 จุด 2.จัดตั้งด่านชุมชน 3 จุด 3.จัดตั้งจุดตรวจทางน้ำ 1 จุด 4.ตรวจสอบและทำป้ายเตือนจุดตัดทางรถไฟ 37 จุด 5.ทำความสะอาดพื้นผิวจราจร และติดตั้งป้ายแจ้งเตือนจุดเสี่ยง 6.มอบหมายให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง รณรงค์ถนนตัวอย่างในด้านความสะอาดและขับขี้ปลอดภัย 

นอกจากนี้เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดชลบุรี อำเภอศรีราชาจึงได้ร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบัง และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยบนท้องถนน โดยกำหนดกิจกรรมโครงการ “ถนนสะอาด ขับขี่ปลอดภัย อำเภอศรีราชา จังหวัดช
ลบุรี” ขึ้น โดยคัดเลือกถนนสายแหลมฉบัง 1 บริเวณสี่แยกสตางค์ ถึงสี่แยกบ้านนายก เพื่อเป็นการรรรงค์ปลุกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ และรักษาความสะอาดของบ้านเมือง และเชิญชวนมาร่วมกันในการป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิเช่น เทศบาลนครแหลมฉบัง, สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง, โรงพยาบาลแหลมฉบัง, โรงพยาบาลวิภาราม, หน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาและภาคเอกชนในพื้นที่ ด้วย