สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ข้าราชการ-พี่น้องประชาชนและองค์กรต่างๆ ร่วมรดน้ำขอพร “พ่อเมืองศรีราชา” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ อย่างเนืองแน่น


วันนี้(18 เมษายน 2560 ) นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา พร้อมด้วย นางอัญชลี บุญณราช  ประธานแม่บ้านมหาดไทย อำเภอศรีราชา ได้เปิดบ้านพักนายอำเภอให้เหล่าข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน ทุกภาคส่วน ได้เข้าร่วมรดน้ำขอพรนายอำเภอศรีราชา เพื่อเป็นการสืบสานส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมไทยอันดีงามให้คงสืบทอดต่อไป ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560

โดยในพิธี ได้มีการสรงน้ำพระพุทธนวราชบพิตร จากนั้นได้ร่วมกันรดน้ำขอพรจากนายวรญาณ บุญณราช  นายอำเภอศรีราชา และนางอัญชลี บุญณราช ประธานแม่บ้านมหาดไทย อำเภอศรีราชา เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต เพื่อความเจริญก้าวหน้าในการประกอบสัมมาอาชีพของประชาชนชาวศรีราชา  ที่สำคัญเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วน ทุกองค์กร ในพื้นที่อำเภอศรีราชา ได้มีความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการประกอบอาชีพการงานร่วมกันของประชาสังคม และในการร่วมกันบูรณาการในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของภาคราชการ ในปี 2560 เป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หลังจากเสร็จพิธีการแล้ว ได้ร่วมกันรับประทานอาหาร ที่ทางอำเภอศรีราชา จัดไว้สำหรับเลี้ยงผู้ที่เข้ามาร่วมรดน้ำขอพรนายอำเภอ แบบเรียบง่ายและเป็นกันเอง หลังจากร่วมรับประทานอาหารเป็นที่เรียบร้อย ทุกคนได้ต่างแยกย้ายไปปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามปกติ

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค