สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลเมืองศรีราชา จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ พร้อมร่วมขบวนแห่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองรอบเมืองเพื่อให้ประชาชนสรงน้ำในเทศกาลวันไหลศรีราชา


วันนี้ (17 เม.ย.60) ที่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และชาวศรีราชา ได้ร่วมจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ งานวันสงกรานต์และวันไหลศรีราชา 

โดยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองศรีราชา และชาวชุมชนศรีราชาได้ร่วมกันกันรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ซึ่งเทศบาลเมืองศรีราชาได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและของไทยให้คงอยู่ต่อไป และเป็นการปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของชุมชน  

หลังจากนั้นได้นำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง อาทิ หลวงพ่อผิว หลวงพ่อทันใจ เจ้าพ่อสมุทรดำ เจ้าแม่กวนอิม เจ้าพ่อกวนอู และเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ร่วมขบวนรถแห่รอบเมืองศรีราชาเพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำ โดยมีประชาชนตลอดเส้นทางร่วมกันสรงน้ำจำนวนมาก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวในวันขึ้นปีใหม่ของไทย รวมทั้งได้ร่วมเล่นน้ำสาดน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน ในวันไหลของศรีราชาอีกด้วย

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค