สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ธนาคารกรุงไทยแก้ปัญหาการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย รอบ 2 แนะตรวจสอบสิทธิ์ คุณสมบัติ ให้ชัดเจน


ธนาคารกรุงไทยแก้ปัญหาการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย รอบ 2 แนะ ผู้มาลงทะเบียนนำเอกสารกลับไปกรอกที่บ้านได้ และควร ตรวจสอบสิทธิ์ คุณสมบัติ ให้ชัดเจน จากที่เมื่อวันที่ 3 เมษายน มีการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเป็นวันแรก ซึ่งวันที่สองก็ยังมีผู้มาลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก เพื่อความเป็นระเบียบและไม่เสียเวลากับผู้มาลงทะเบียน นายนพรัตน์ สนสิน ผู้จัดการสาขาอาวุโส ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดศรีราชา ได้แนะนำ ให้ผู้ที่จะมาขอลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย รอบที่ 2 ควรจะศึกษา ข้อมูล คุณสมบัติ และเตรียมหลักฐานในการมาขอลงทะเบียนให้พร้อม และสามารถนำเอกสารที่ต้องกรอกข้อมูล ไปกรอกที่บ้าน หรือสามารถนำไปถ่ายเอกสารแจกให้กับคนในชุมชนได้ รวมถึงควรตรวจสอบสิทธิ์ของตนในการรับเงินช่วยเหลือดังกล่าว พร้อมจัดเตรียมเอกสารมาให้ครบ คือ  บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ทั้งนี้ระยะเวลาในการลงทะเบียนมีไปจนถึงวันที่ 15พฤษภาคม จึงไม่ต้องรีบร้อนในการลงทะเบียน ขอเพียงให้เตรียมเอกสารให้พร้อมก็พอซึ่งทางธนาคารสามารถรับลงทะเบียนได้วันละประมาณ 200 คิว


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค