สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สมาชิกจิตอาสากาชาด และแกนนำ ร่วมบรรจุรางวัล 25,000 หลอด เพื่อใช้ในการออกร้านศรีราชาพาโชค ในงานกองข้าวศรีราชา


นายวรญาณ บุญณราช นาอำเภอศรีราชา เผยว่า ทางอำเภอศรีราชาได้ร่วมจัดกิจกรรมออกร้านศรีราชา พาโชค ในงานกองข้าวของชาวศรีราชา  ในวันที่ 19-21 เมษายน บริเวณสวนสาธารณะเกาะลอยศรีราชา ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกปีตลอดมาเพื่อหารายได้ไว้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย บรรเทาทุกให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยให้พ้นจากโรคภัยต่างๆ ในสังคม ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสภากาชาดไทย 


โดยได้มอบหมายให้ นายวันชาติ วรรณพราหม ปลัดอำเภอศรีราชา  เป็นหัวหน้าคณะทำงานบรรจุรางวัล   พร้อมกันนี้ได้รับการการสนับสนุน จาก นางอัญชลี   บุญณราช ประธานแม่บ้านมหาดไทย และสมาชิกสภากาชาด อำเภอศรีราชา ได้นำสมาชิกกาชาด และแกนนำจิตอาสากว่า 50 คน มาร่วมกันบรรจุรางวัลในหลอด จำนวน 25,000 หลอด เพื่อใช้ในการออกร้านศรีราชาพาโชค ของอำเภอศรีราชา ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอศรีราชา