สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

FROST Magical Ice Of Siam ร่วมการประชุมเตรียม “การจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560” ในวันสงกรานต์


FROST Magical Ice Of Siam ร่วมการประชุมเตรียม"การจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่5 ประจำปี 2560" ในวันสงกรานต์ โดยมี นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมองค์กรที่มีส่วนสำคัญในการจัดงานฯ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ในวันที่ 21 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา 

ในส่วนของรูปขบวน พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์ ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดย FROST Magical Ice Of Siam จะเป็นผู้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากวัดประชานาถ พร้อมจัดแต่งรถอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งมีหลายองค์กรสำคัญร่วมในพิธีฯ เคลื่อนขบวนพิธีฯไปรอบเมืองพัทยาให้ประชาชนนักท่องเที่ยว ร่วมกัน อัญเชิญ สรงน้ำ สักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับเมืองพัทยา และพี่น้องประชาชน ในวันมหาสงกรานต์ 13 เมษายน 2560 วันขึ้นปีใหม่ไทย (ขอบคุณภาพขบวนพิธีฯ ปี 2559 จากปราสาทสัจธรรม)paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค