สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

นายอำเภอศรีราชา อบต.เขาคันทรง มอบบ้านเทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม และสร้างที่พักอาศัยของผู้ยากไร้ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง


นายอำเภอศรีราชา อบต.เขาคันทรง มอบบ้านเทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม และสร้างที่พักอาศัยของผู้ยากไร้ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานพิธีมอบบ้านกาชาดเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วย นางอัญชลี บุญณราช ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอศรีราชา และนายมะลิ กลั่นด้วง นายก อบต.เขาคันทรง หัวหน้าส่วนราชการ บริษัทคลีนซิตี้ จำกัด ร่วมมอบบ้านกาชาดโครงการบ้านกาชาดเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่ตำบลเขาคันทรงให้แก่ นางอุดร จูเจียม อายุ 89 ปี  บ้านเลขที่ 99/105 หมู่ 9 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยนายวรญาณ ได้มอบเงินจำนวน 20,000 บาท และ อบต.เขาคันทรง อีกจำนวน 40,000 เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม และสร้างที่พักอาศัยของผู้ยากไร้ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ถูกสุขอนามัย ตลอดจนให้ครอบครัวของผู้ยากไร้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค