สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

อบจ ชลบุรีอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปา DASTA BALL


องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเสริมสร้างเครือข่ายแบบชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และใช้ ปม.๑ บอลล์หรือ(DASTA BALL)ลงในแหล่งน้ำจืด เพื่อปรับคุณภาพน้ำและดิน 

วันนี้ (22 มีนาคม 2560) นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้เป็นประธานการสร้างเครือข่ายแบบชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และใช้ ปม.๑ บอลล์หรือ(DASTA BALL)ลงในแหล่งน้ำจืด เพื่อส่งเสริมกระบวนการพัฒนาความรู้และต่อยอดการใช้ประโยชน์ ปม.๑ บอลล์ หรือ ดาสต้าบอล ลงในแหล่งน้ำจืด ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แหล่งน้ำในธรรมชาติได้รับการบำบัดและปรับปรุงให้มีคุณภาพดีขึ้น ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพประมง ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรมกว่า 500 คน 

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี ได้นำผู้ร่วมกิจกรรม ทำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดจำนวน 100,000 ตัว พร้อมร่วมใจกันใช้หนังสติ๊ก ยิงลูกบอล ปม.๑ บอลล์ หรือ ดาสต้าบอล จำนวน 180,000 ลูก ลงในอ่างเก็บน้ำบางพระ ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่ใช้ผลิตน้ำประปา อุปโภค บริโภค ในจังหวัดและภาคตะวันออก หลังจากนั้นจะต่อยอดจากจุดเดิมที่เคยจัดกิจกรรมแบบนี้มาแล้วอีกครั้งที่บริเวณคลองส่งน้ำสาธารณะหน้าวัดเกาะลอย ตำบลเกาะลอยบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ต่อไป


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค