สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งคุณภาพและความปลอดภัย


ที่ห้องประชุมลีลาวดี 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์แห่งคุณภาพและความปลอดภัย โดยเป็นโครงการพัฒนาระบบคุณภาพงานบริการโรงพยาบาลตามมาตรฐานนานาชาติ หรือ เจซีไอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัยในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย ส่งผลให้ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงพยาบาลในประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ประโยชน์จากเจซีไอที่ผู้ป่วยจะได้รับอย่างเห็นได้ชัดคือมาตรฐานด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย ซึ่งเป็นเรื่องที่ เจซีไอ ได้ทำการพัฒนาร่วมกับองค์การอนามัยโลกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 25 มีนาคม แบ่งเป็น 7 รอบ รอบละ 300 คน และเนื้อหากิจกรรมครอบคลุมถึงมาตรฐาน เจซีไอ ทั้งหมด โดยแบ่งเป็นฐานกิจกรรม 14 ฐานpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค