สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

หน่วยงานและบริษัทเอกชนมอบเงินเพื่อนำไปร่วมในการจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงส์ ,งานสงกรานต์ และงานกาชาด จังหวัดชลบุรี


ที่ห้องทำงานนายอำเภอศรีราชา นางอัญชลี  บุญณราช ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอศรีราชา เป็นผู้แทนนายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา รับเงินบริจาคจากคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรศรีราชาเครือจันทร์เพ็ญ และร้านสิริพานิช เพื่อไปร่วมในการ จัดกิจกรรม ของ กาชาดจังหวัดชลบุรี ภายในงานนมัสการพระพุทธสิหิงส์ จังหวัดชลบุรี และ อีกส่วนหนึ่งก็จะนำไป ออกร้าน กิจกรรมของกาชาดอำเภอศรีราชา ในงานประเพณี วันกองข้าว ศรีราชา ในช่วง เดือนเมษายน ที่จะมาถึง เพื่อนำรายได้จากการออกร้านไปใช้ในสาธารณประโยชน์ต่อไป รวมทั้งได้ร่วมปรึกษาหารือถึงบทบาทของกาชาดอำเภอศรีราชา และการมีส่วนร่วมในการทำงานของหน่วยงานและภาคเอกชน ในการสนับสนุนการทำงานในด้านต่างๆ ในท้องถิ่นของอำเภอศรีราชา


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค