สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระจัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย


ที่ชายหาดกัปตันยุทธ หมู่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสมศักดิ์  เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ได้นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ผู้ใหญ่บ้าน  อาสาสมัครสาธารณสุข และชาวชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ทำความสะอาดถนนเลียบชายหาดกัปตันยุทธ  ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และถนนสะอาดปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ที่ได้มอบหมายให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้แต่ละท้องถิ่นมีถนนตัวอย่างเป็นต้นแบบและขยายไปในทุกพื้นที่ปกครอง พร้อมให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรในชุมชน รวมทั้งให้เกิดความสะอาดและสวยงามอย่างยั่งยืนต่อไป

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค