สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ทน.แหลมฉบัง เซ็น MOU ตลาดโต้รุ่งอ่าวอุดม ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐาน


ทน.แหลมฉบัง เซ็น MOU ตลาดโต้รุ่งอ่าวอุดม  ลด  ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

วันนี้ (23 มีนาคม 2560 ) นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล  รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ได้รับมอบจากนางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนามาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ”  ณ ห้องประชุมเมืองใหม่ 1 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 4 เขต ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ประกอบการโต้รุ่งอ่าวอุดม เข้าร่วมประชุ มในครั้งนี้โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ ให้ทราบถึงมาตรฐานสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะที่ถูกต้อง ซึ่งถือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยจากสถานประกอบการ ร้านค้าร้านอาหารที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ได้มาตรฐานท้องถิ่นหรือกรมอนามัย 

นอกจากนั้น เพื่อเป็นการรณรงค์การใช้บรรจุภัณฑ์หรือภาชนะใส่อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างเขตปลอดโฟมบรรจุอาหาร (Say No to Foam) ซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดีอีกด้วยโดยหลังจากประชุมเสร็จ นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารระหว่างเทศบาลนครแหลมฉบัง กับ ผู้ประกอบการโต้รุ่งอ่าวอุดม  ในครั้งนี้

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค