สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ชลบุรี จัดงานวันรณรงค์ปล่อยแตนเบียนบราคอนเพื่อควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าววันนี้ (23 มี.ค.60) นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานวันรณรงค์ปล่อยแตนเบียนบราคอนเพื่อควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 11 ตำบลหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานวันรณรงค์ปล่อยแตนเวียนเบียนบราคอน เพื่อควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เกษตรกรเห็นถึงความสำคัญในการผลิตขยายแตนเบียนบราคอน ที่ใช้ควบคุมและกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวลดลง หรือทำลายให้หมดไป 

นายสามารถ ชื่นวงศา กล่าวว่า ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยใช้แตนเบียนบราคอน ซึ่งมีพื้นที่การระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว จำนวน 5,597 ไร่ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตขยายแตนเบียนบราคอน แล้วนำไปปล่อย ในพื้นที่ที่มีการระบาด เพื่อควบคุมและกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว ซึ่งการดำเนินงานได้มีการบูรณาการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชลบุรี สถานศึกษา และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ที่เกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวที่มีปัญหาเกี่ยวกับการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว

สำหรับการจัดงานวันรณรงค์ปล่อยแตนเบียนบราคอนเพื่อควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าวในวันนี้ มีจำนวนแตนเบียนบราคอนที่นำมาปล่อย จำนวน 200,000 ตัว สามารถปล่อยในพื้นที่ระบาด 1,000 ไร่ ซึ่งแตนเบียนบราคอนที่นำมาในวันนี้ ได้จากการผลิตขยายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ และเกษตรกรที่มาร่วมงานครั้งนี้ เป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวจากตำบลหนองรี และตำบลใกล้เคียง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว 

นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า งานวันรณรงค์ปล่อยแตนเบียนบราคอน เพื่อควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าวในวันนี้ เป็นการควบคุมและทำลายหนอนหัวดำมะพร้าวให้หมดไปจากพื้นที่จังหวัดชลบุรี และหวังว่าพี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมงาน จะได้ร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยกันผลิตขยายแตนเบียนบราคอน เพื่อนำไปปล่อยในพื้นที่ ที่มีการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว ซึ่งต้องปล่อยอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 3 – 4 เดือน เพื่อควบคุมและกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวให้หมดไปจากพื้นที่จังหวัดชลบุรี และถ้าพี่น้องเกษตรกรสามารถรวมกันเป็นกลุ่มเพื่อผลิตขยายแตนเบียนบราคอนได้เองในพื้นที่ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็จะเป็นผลดีกับพี่น้องเกษตรกร เพราะว่าถ้าเราสามารถลดปริมาณของหนอนหัวดำมะพร้าวลงได้ หรือทำลายให้หมดไป ก็จะทำให้ผลผลิตมะพร้าวเพิ่มขึ้นต่อไป


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค