สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ปตท.สานพลังร่วมโครงการถนนคนดี...ขับขี่ปลอดภัยผ่านสถานี ปตท.ช่วงหยุดยาววันนี้ (24 มีนาคม 60) นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้นำผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธีเปิด “โครงการถนนคนดี ประชารัฐ ร่วมใจ ณ นงนุชเทรดดิชั่นเซ็นเตอร์”  ณ  สวนนงนุช อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ ประธานที่ปรึกษา นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์ ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม และนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี


นายวิทวัสฯ เปิดเผยว่า ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติของคนไทย ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนจากภาคเอกชนในการร่วมดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการประชารัฐเพื่อสังคม ด้านความปลอดภัยทางถนน โดยร่วมกับ โครงการถนนคนดี ประชารัฐร่วมใจ รณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนผ่านสถานีบริการน้ำมัน ปตท. และร้านคาเฟ่อเมซอน ซึ่งเป็นช่องทางที่เข้าถึงประชาชนทั่วประเทศได้เป็นอย่างดี 

โดย ปตท. ได้จัดทำ campaign รณรงค์ “3 ดี 20 ไม่ ปลอดภัยถึงบ้าน” ชี้ให้เห็นถึงสถิติของ 20 สาเหตุ ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดบนท้องถนน และจัดทำ TVC ชุด “สิ้นหวัง” เพื่อกระตุกจิตสำนึกของผู้ขับขี่ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่ทุกขณะ ให้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ร่วมใช้ทาง โดยเดินเรื่องจากเด็กชายที่เป็น “ความหวัง” ของแม่ ซึ่งสุดท้ายต้องเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุบนถนนเพราะความประมาทและขาดสติของผู้ขับขี่ 

นอกจากนี้ ยังมีนโยบายที่มุ่งเน้นความปลอดภัยในการขับขี่ตลอดมาตั้งแต่พนักงาน คู่ค้า และประชาชนทั่วไป อาทิ การอบรม Defensive driving ให้แก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงพนักงานขับรถขนส่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. และ บริษัทคู่ค้า  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการขนส่ง ปตท. จัดตั้งศูนย์ควบคุมการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Transportation Control Center) (TCC) เพื่อตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมการการขับรถขนส่งผลิตภัณฑ์ ปตท.ทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมงในทุกเส้นทาง  โครงการ PTT Group Logistics Zero Accident  รวมถึง การอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัย...รักวินัยจราจรกับ ปตท. ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก และกิจกรรมตรวจเช็คสภาพรถ PTT Engine Tune Up เพื่อเตรียมความพร้อมยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. รวม 138 แห่งทั่วประเทศอีกด้วย

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค